Kompresör Hatları Tesisatı

Kompresör dairesinden son kullanım noktasına kadar olan süreçte elde edilen basınçlı havanın iletilmesi amacı ile yapılan tesisatlardır.

Soğutma Kulesi Tesisatı

Su tüketimini minimum seviyeye düşürmeyi amaçlayan bir sistemdir.Burada sistemde bulunan su, pompalar yardımı ile devir daim yapılır.

Chiller Tesisatı

Soğutma gruplarına uygulanan tesisatlardır.

Kazan Dairesi Besleme Hatları Tesisatı

Kazan besleme hattı nedir?

Kazan çıkışından brülör’e kadar olan borulama hatlarına denilmektedir.

Merkezi ısıtma sistemlerinde, doğal gaz hatları kaynaklı olacak şekilde uygulama yapılmalıdır.

Vana Ceketi

İzolasyon amaçlı olup, ısı kaybını en aza indirmeyi amaçlayan bir uygulamadır.

Arıtma Teknolojisi

Proses Borulama

Sanayi Gazları Tesisatı

Sanayi sektöründe kullanılan sanayi gazlarının (azot-asetilen-oksijen vb.) üretim yerlerine iletilmesi amacı ile yapılan tesisatlardır.

Basınçlı Hava Hattı Tesisatı

Kompresörlerde üretilen basınçlı havanın istenilen noktaya iletilmesi amacı ile yapılan tesisatlardır.

Kızgın Yağ Hatları Tesisatı

Küçük işletmelerde enerji maliyetini düşürme amaçlı olarak imalat aşamalarında kullanılan bir sistemdir.

© Copyright Botem Mühendislik İzmir - Tasarım ve Uygulama Net Çözüm Bilişim